Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola Jesenice je příspěvkovou organizací města Jesenice a poskytuje dětem a žákům předškolní a základní vzdělání v 1. až 9. ročníku. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a mateřská škola.

Škola je zaměřena na ekologickou výchovu, ochranu přírody, přírodní vědy, podporu výuky jazyků (Aj se vyučuje od prvního ročníku, Nj od 7. ročníku). Žáci se v rámci předmětu člověk a svět práce vzdělávají v nově vybavených školních dílnách. Čtenářskou gramotnost rozvíjejí také prostřednictvím školní knihovny, která je doplňována novými knihami. Sportování je vedle výuky podporováno několika zájmovými kroužky, účastí v okresních sportovních soutěžích i celoroční soutěží O nejaktivnějšího sportovce.

Škola nabízí řadu zájmových kroužků. Dlouholetou tradici mají kroužek železničních modelářů a keramický kroužek. Škola pravidelně navštěvuje divadelní představení, pořádá různé typy exkurzí, účastní se mnohých projektů.

Škola také vydává od roku 1975 časopis Jeseníček, kam přispívají svými články sami žáci. Vychází také v elektronické podobě a naleznete ho na našich webových stránkách.