Školní vzdělávací program

Na této stránce je školní vzdělávací program (ŠVP) včetně zapracovaných dodatků. Dokumenty jsou ve formátu pdf.

  1. Identifikační ůdaje
  2. Charakteristika školy
  3. Charakteristika ŠVP
  4. Učební plán
  5. Učební osnovy
  6. Pravidla pro hodnocení žáků a autoevaluace školy