Práce žáků pod vedením p. uč. Koníře

Obrázky z programu Malování – pracovní činnosti