Školní rok 2018/2019

08-09-2013-zamestnanci_11.jpg

Jméno a příjmení
Pracovní zařazení
Mgr. Břinková Šárka TU 1. tř., brinkova@zsjesenice.cz
Mgr. Doležalová Jana TU 2. tř., reedukace specifických poruch učení, dolezalova@zsjesenice.cz
Fridrichová Tereza asistent pedagoga ve 2. tř., fridrichova@zsjesenice.cz
Mgr. Hrůzová Petra Aj, D, Čj, holocaust ve vzdělávání, hruzova@zsjesenice.cz 
Mgr. Knapp Pavel Z, Ch, Tv, knapp@zsjesenice.cz
Mgr. Knappová Vlastimila TU 9. tř., Př, Tv, koordinátor EVVO, knappova@zsjesenice.cz
Mgr. Koníř Petr ředitel školy, F, Inf, koordinátor ŠVP, metodik ICT, konir@zsjesenice.cz
Mgr. Konířová Eva TU 8. tř., Čj, Nj, konirova@zsjesenice.cz
Mgr. Modrý Zdeněk M, F, Inf, ČaSP, modry@zsjesenice.cz
Mgr. Mrázová Simona TU 3. tř., mrazova@zsjesenice.cz
Mgr. Peterová Miroslava TU 5. tř., peterova@zsjesenice.cz
Mgr. Procházková Eva TU 6. tř., prochazkova@zsjesenice.cz
Mgr. Řehořová Jaroslava TU 4. tř., výchovný poradce, rehorova@zsjesenice.cz
Mgr. Valešová Lenka zástupce ředitele, Vv, Nj, M, TU 7. tř., školní metodik prevence, valesova@zsjesenice.cz

Školní družina:

Janíčková Zdeňka - vychovatelka  
Vodrážková Radka - vedoucí vychovatelka, školní asistent  

Správní zaměstnanci:

John Pavel - školník, skolnik@zsjesenice.cz  
Kovářová Milada - ekonomka, kovarova@zsjesenice.cz  
Karbanová Romana - uklízečka   
Laubrová Alexandra - uklízečka  
Pavlisová Věra - uklízečka  

Mateřská škola:

Chvojková Jitka, Dis. - zástupce ředitele pro MŠ, chvojkova@zsjesenice.cz  
Jíchová Marie - učitelka, chůva pro dvouleté děti, jichova@zsjesenice.cz   
Kohoutová Zuzana - učitelka (mateřská dovolená)  
Krouzová Ladislava - učitelka, krouzova@zsjesenice.cz  
Pokorná Nikola - učitelka, pokorna@zsjesenice.cz  
Procházková Andrea, DiS. - učitelka, prochazkovaa@zsjesenice.cz  
Sojková Markéta, DiS. - učitelka, sojkova@zsjesenice.cz  
Kotková Marcela - školnice  

Jídelna:

Tauberová Jiřina - kuchařka  
Kinská Markéta - kuchařka  
Trpáková Jana - vedoucí školní jídelny, jidelna@zsjesenice.cz
Zámečníková Vendula - vedoucí kuchařka