Školní rok 2023/2024

Ke stažení (.pdf)

1. Plán porad:

a) pedagogické rady: St - 8. 11., St 24. 1., St 17. 4., Čt 19. 6.
b) pracovní a provozní porady - nepravidelně dle potřeby

2. Třídní schůzky od 15.30 hodin: Čt 7. 9., Čt 9. 11., Čt 18. 4.

3. Prázdniny:

podzimní: 26. 10. - 27. 10.
vánoční: 23. 12. - 2. 1.
pololetní: 2. 2.
jarní: 19. 2. - 25. 2.
velikonoční: 28. 3.
hlavní: 29. 6. - 1. 9.

4. Zápis do základní školy: 3. 4. 2024

5. Zápis do mateřské školy: 2. 5. - 10. 5. 2024

6. Plavání: 3. - 4. tř.: 20. 9. 2023 - 22. 11. 2023

7. Konzultační hodiny:
výchovná poradkyně: Mgr. Miroslava Peterová – po domluvě
metodik prevence: Mgr. Lenka Valešová – po domluvě
konzultační hodiny vyučujících – po domluvě

8. Vyučovací hodiny:

0. hodina 7.05 - 7.50
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.40 - 13.25
7. hodina 13.30 - 14.15
8. hodina 14.20 - 15.05
9. hodina 15.10 - 15.55

Otevření budovy je v 7.40

Polední přestávka je 11.40 - 12.40, 12.35 - 13.30 a 13.25 - 14.20