Školní rok 2021/2022

Ke stažení (.pdf)

1. Plán porad:

a) pedagogické rady: St - 10. 11., St 26. 1., St 20. 4., Čt 22. 6.
b) pracovní a provozní porady - nepravidelně dle potřeby

2. Třídní schůzky od 15.30 hodin: Čt 2. 9., Čt 11. 11., Čt 21. 4.

3. Prázdniny:

podzimní: 27. 10. - 31. 10.
vánoční: 23. 12. - 2. 1.
pololetní: 4. 2.
jarní: 7. 2. - 13. 2.
velikonoční: 14. 4.
hlavní: 1. 7. - 31. 8.

4. Zápis do základní školy: 6. 4. 2022

5. Zápis do mateřské školy: 2. 5. - 13. 5. 2022

6. Plavání: 3. - 4. tř.: 22. 4. 2022 - 20. 6. 2022

7. Lyžařský výcvikový kurz: 23. - 28. 1. 2022

8. Karneval: v letošním roce je kvůli Covidu zrušen

9. Konzultační hodiny:
výchovná poradkyně: Mgr. Miroslava Peterová – po domluvě
metodik prevence: Mgr. Lenka Valešová – po domluvě
konzultační hodiny vyučujících – po domluvě

10. Vyučovací hodiny:

0. hodina 7.05 - 7.50
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.40 - 13.25
7. hodina 13.30 - 14.15
8. hodina 14.20 - 15.05
9. hodina 15.10 - 15.55

Otevření budovy je v 7.40

Polední přestávka je 11.40 - 12.40, 12.35 - 13.30 a 13.25 - 14.20