Školní rok 2020/2021

Ke stažení (.pdf)

1. Plán porad:

a) pedagogické rady: St - 11. 11., St 20. 1., St 14. 4., Čt 23. 6.
b) pracovní a provozní porady - nepravidelně dle potřeby

2. Třídní schůzky od 15.30 hodin: Čt 3. 9., Čt 12. 11., Št 15. 4.

3. Prázdniny:

podzimní: 29. 10. - 30. 10.
vánoční: 23. 12. - 3. 1.
pololetní: 29. 1.
jarní: 8. 3. - 14. 3.
velikonoční: 1. 4.
hlavní: 1. 7. - 31. 8.

4. Zápis do základní školy: 7. - 9. 4. 2021

5. Zápis do mateřské školy: 3. 5. - 14. 5. 2021

8. Konzultační hodiny:
výchovná poradkyně: Mgr. Miroslava Peterová – po domluvě
metodik prevence: Mgr. Lenka Valešová – po domluvě
konzultační hodiny vyučujících – po domluvě

9. Vyučovací hodiny:

0. hodina 7.05 - 7.50
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.40 - 13.25
7. hodina 13.30 - 14.15
8. hodina 14.20 - 15.05
9. hodina 15.10 - 15.55

Otevření budovy je v 7.40, ve Čt 6.45 pouze pr TvD 8., 9.

Polední přestávka je 11.40 - 12.40, 12.35 - 13.30 a 13.25 - 14.20