Školní rok 2018/2019

Ke stažení (.pdf)

1. Plán porad:

a) pedagogické rady: St - 14. 11., St 23. 1., St 17. 4., Po 24. 6.
b) pracovní a provozní porady - nepravidelně dle potřeby

2. Třídní schůzky od 15.30 hodin: Čt 6. 9., Čt 15. 11., Čt 25. 4.

3. Prázdniny:

podzimní: 29. 10. - 30. 10.
vánoční: 22. 12. - 2. 1.
pololetní: 1. 2.
jarní: 25. 2. - 3. 3.
velikonoční: 18. 4.
hlavní: 29. 6. - 1. 9.

4. Zápis do základní školy: Po 1. 4. 2019

5. Zápis do mateřské školy: 2. 5. – 10. 5. 2019

6. Plavání 3. a 4. třída: 27. 3. 2018 – 19. 6. 2019

7. Konzultační hodiny:
výchovná poradkyně: Mgr. Jaroslava Řehořová – po domluvě
metodik prevence: Mgr. Lenka Valešová – po domluvě
konzultační hodiny vyučujících – po domluvě

8. Vyučovací hodiny:
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.40 - 13.25
7. hodina 13.30 - 14.15
8. hodina 14.20 - 15.05
9. hodina 15.10 - 15.55

Otevření budovy je v 7.40

Polední přestávka je 11.40 - 12.40, 12.35 - 13.30 a 13.25 - 14.20