Historie školy

První zmínka o české škole v Jesenici je v Jencově privilegiu z r. 1409. Tehdejší kantor školy byl současně písařem. Pak nemáme žádné zprávy o škole v Jesenici, až ze závěti Heřmana Černína roku 1651 dovídáme se o odkazu 1000 zlatých jako nadace pro vydržování učitele s podmínkou, že tento povede chrámovou hudbu. Není známo, o jakou školu šlo, zda o českou nebo německou. Jistě i tu germanizace byla na postupu. Po roce 1684 dostává se nám již určitých zpráv. To již byla škola německá. Prvním známým kantorem školy byl Josef Süss. V roce 1824 byla postavena nová budova školní o dvou třídách. Ta byla jako nevyhovující r. 1903 zbořena a na jejím místě vybudována škola nová o 8 třídách. Po r. 1905 přidružila se k obecné škole německé též měšťanská škola.

Česká škola byla tu po staletích opět otevřena v roce 1921 a prvním českým učitelem se stal
Miloš Vejvoda. K národní české škole připojila se 1935 měšťanská škola. Ty byly za okupace od roku 1938 zavřeny a otevřeny po roce 1945, kdy německé školy byly zrušeny. Dosavadní národní a měšťanská škola byly přeorganizovány na jednotnou základní devítiletou školu, pro kterou pak byla
v letech 1964-6 postavena nová moderní škola.

Ještě než se dne 4. září 1966 poprvé oficiálně otevřely dveře nové školy, prožíval západní okraj Jesenice období obdivuhodné pracovní aktivity. V rovině, kde se ještě před nedávnem proháněl pouze vítr, vyrůstaly před očima veřejnosti kontury prostorných budov, které se v blízké budoucnosti měly stát stánkem vzdělanosti pro všechny žáky školního roku 1966/67 a jejich učitele a vychovatele.

Dnes si jen těžko dokážeme představit, kolik nespočetných hodin strávily na stavbě desítky odborníků, aby tolik potřebné dílo dokončily ve stanoveném termínu...

Nová jesenická škola byla otevřena pro žáky dne 4. září 1966.
V čele školy se od té doby vystřídalo 7 ředitelů/ředitelek:

  • Oldřich Kalenda - 1960/61 - 1969/70
  • Jaroslav Dušička - 1970/71 - 1975/76
  • Kamil Kraus - 1976/77 - 1989/90
  • Slavomír Vachtl - 1990/91 - 1993/94
  • Milena Zátková - 1994/95 - 1998/99
  • Danuše Vopatová - 1999/2000 - 2016/2017
  • Petr Koníř - 2017/2018 - současnost

První číslo školního časopisu Jeseníček vyšlo v září roku 1975.

Dne 18. 12. 1996 byl zahájecí I. ročník vánočního basketbalového turnaje O pohár Tomáše Hrabíka. Turnaj byl pojmenován podle nestora jesenické žákovské košíkové pana Tomáše Hrabíka, který nečekaně zemřel ze čtvrtka 16.5. na pátek 17. 5. 1996.

Právní subjektivitu získala ZŠ Jesenice 1. 1. 1996.

Od 1. 7. 2000 je součástí ZŠ i mateřská škola.

1.1. 2006 se změnil název školy na Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník.

Od 1. 9. 2017 byla navýšena kapacita MŠ na 60 dětí.