Školní rok 2016/2017

08-09-2013-zamestnanci_10.jpg

Jméno a příjmení
Pracovní zařazení
Mgr. Břinková Šárka TU 5. tř.
Mgr. Doležalová Jana TU 4. tř., nápravy
Mgr. Hrůzová Petra TU 8. tř.
Mgr. Knapp Pavel  
Mgr. Knappová Vlastimila TU 7. tř., ekologická výchova
Mgr. Koníř Petr zástupce ředitelky, koordinátor ŠVP, metodik ICT
Mgr. Konířová Eva TU 6. tř.
Mgr. Modrý Zdeněk
Mgr. Mrázová Simona TU 1. tř.
Mgr. Peterová Miroslava TU 3. tř.
Mgr. Řehořová Jaroslava TU 2. tř., výchovný poradce
Mgr. Šiková Marcela  
Mgr. Valešová Lenka TU 9. tř., protidrogový koordinátor
Mgr. Vopatová Danuše ředitelka školy

Školní družina:

Janíčková Zdeňka - vedoucí vychovatelka  
Vodrážková Radka - vychovatelka  

Správní zaměstnanci:

John Pavel - školník  
Kovářová Milada - ekonomka  
Karbanová Romana - uklízečka  
Laubrová Alexandra  
Pavlisová Věra - uklízečka  

Mateřská škola:

Chvojková Jitka  
Jíchová Marie  
Kohoutová Zuzana  
Krouzová Ladislava - vedoucí učitelka  
Kotková Marcela - školnice  

Jídelna:

Cinková Jana - vedoucí kuchařka  
Tauberová Jiřina  
Trpáková Jana - vedoucí školní jídelny