Seznam projektů, dotací a grantů od roku 2000

rok název projektu/grantu organizace požadovaná částka podpořeno Ano/Ne
2000 Protidrogová politika vlády ČR - "Pohybem proti kriminalitě"   50 000 Kč Ne
2002 Fond sportu a volného času - "Pohybem proti kriminalitě" (asfaltové hřiště) 100 000 Kč Ano
  "Soutěž o aktivního sportovce" 150 000 Kč Ne
  Projekt P1 informační gramotnost MŠMT 16 800 Kč Ano
2003 Projekt P1 informační gramotnost MŠMT 22 530 Kč Ano
  Projekt P2 výukové programy MŠMT 10 600 Kč Ano
2004 Hřiště MF,
p. Sunkovský
4 500 000 Kč Ano
  Projekt P1 informační gramotnost MŠMT 20 600 Kč Ano
  Projekt Hodina MŠMT 5 480 Kč Ano
2005 Podpora výuky málo vyučovaných cizích jazyků MŠMT 20 000 Kč Ano
  SIPVZ MŠMT 60 500 Kč Ano
  Projekt Hodina MŠMT 16 000 Kč Ano
2006 Školní kuchyně MF,
p. Sunkovský
2 000 000 Kč Ano
  Výměna oken - budova B MF,
p. Sunkovský
800 000 Kč Ano
  Zahrady pro děti - altánek, rostliny
MMR 180 000 Kč Ano
  Nadační fond - dětská hřiště   100 000 Kč Ne
  SIPVZ MŠMT 198 200 Kč Ano
  Podpora výuky málo vyučovaných cizích jazyků MŠMT 13 000 Kč Ano
2007 Výměna oken - budova A MF,
p. Sunkovský
800 000 Kč Ano
  Konektivita (připojení k internetu na jeden rok) MŠMT 19 457 Kč Ano
  Podpora EVVO - Učebna v přírodě, příroda v učebně MŠMT 100 000 Kč Ne
  Posviťme si na zdraví, krásu a pohyb 225 000 Kč Ne
2008 Podpora EVVO - Učebna v přírodě, příroda v učebně MŠMT 100 000 Kč Ano
  Posviťme si na zdraví, krásu a pohyb 200 000 Kč Ano
2009 Podpora EVVO - Učíme se v přírodě prožitkem MŠMT 130 000 Kč Ano
  Zefektivnění výuky ve vzdělávání na II. stupni ZŠ ROP Střední Čechy 1 295 960 Kč Ne
  Zvýšení kvality vzdělávání na druhém stupni ZŠ pomocí ICT OPVK 2 536 024 Kč Ne
  Podpora podnikání OPVK jsme partnerská škola Ano
  Grantový projekt SUPER-NATURE PRO ZŠ 
Rozšíření výuky AJ na ZŠ Středočeského kraje zavedením výuky AJ od 1. ročníku ve školním roce 2010/2011
OPVK jsme partnerská škola Ano
  Děti dětem - POV MMR 300 000 Kč Ne
2010 Zefektivnění výuky ve vzdělávání na II. stupni ZŠ ROP Střední Čechy 1 543 200 Kč Ano
  Děti dětem - POV (hrací prvky na hřišti MŠ) MMR 113 000 Kč Ano
  Podpora zdravého životního stylu 96 200 Kč Ne
  Profesní vzdělávání - profesní manežerské vzdělávání ŘŠ OPVK jsme partnerská škola Ano
  Profesní vzdělávání - profesní  vzdělávání pedagogických sborů OPVK jsme partnerská škola Ano

2011-2013

Inovace a zkvalitnění výuky OPVK 1 181 012 Kč Ano
2011 Podora zdravého životního stylu 105 500 Kč Ne
2011 Poznáváme přírodu OPVK 5 881 107 Ne

2012-2013

Z lavic do přírody aneb školní zahrada plná života, poznávání a prožívání MŽP 70 000 Kč Ano
2013  2014 Člověk a jeho svět OPVK 1 495 770 Kč Ano
2014 Snížení energetické náročnosti ZŠ Jesenice MŽP 34,5 mil. Kč Ano
2015 Zahrada v přírodním stylu OPŽP 4,4 mil. Kč Ano
  Mluvím, mluvíš, mluvíme...
OPVK 719 359 Kč Ano
  Technické činnosti
OPVK 204 112 Kč Ano
2017 Boříme bariéry IROP 15,5 mil. Kč Ne

2017-2019

Šablony 2017 - 2019 OPVVV 941 629 Kč Ano

2018-2020

Boříme bariéry IROP 14 480 000 Kč Ano

2019-2021

Šablony II OPVVV 624 794 Kč Ano
2020 Cesta do školy IROP 3 081 586 Kč Ano
  Přírodě vstríc! SK
35 241 Kč
Ano

2020-2022

Projekt Stavební úpravy a přístavba MŠ v Oráčovské ulici v Jesenici (I. etapa) MF, SK
35 300 000 Kč
Ano
  Sportovní dovybavení SK 95 000 Kč Ne
  Digitální škola SZIF
350 512 Kč
Ano
2021
Škola pro všechny SZIF
996 109 Kč
Ano
2021-2023
Doučování žáků NPO
141 950 Kč
Ano
2022
Digitalizujeme školu NPO
300 200 Kč
Ano
2023 Vybavení MŠ nábytkem a pomůckami SZIF
996 648 Kč
Ano
2023
Rekonstrukce učebny, kabinetu a WC v ZŠ a MŠ Jesenice, okr. Rakovník MMR
6 452 136 Kč
Ano
2023-2025
Šablony OPJAK 1 OPJAK
1 434 750 Kč
Ano
2023-2025
Podpora rovných příležitostí 2023 - 2025 NPO
2 687 000 Kč Ano

- krajský úřad
MŠMT - ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MF - ministerstvo financí
MMR - ministerstvo pro místní rozvoj
MŽP - ministerstvo životního prostředí
OPVK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - jedná se o strukturální fond EU
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - jedná se o strukturální fond EU
ROP Střední Čechy - Regionální operační program Stř. Čechy - jedná se o strukturální fond EU
SIPVZ - Státní informační program pro vzdělávání
SZIF - Státní zemědělský intervenční fond
SK - Středočeský kraj
IROP - Integrovaný regionální operační program - jedná se o strukturální fond EU
SIPVZ - Státní informační politika ve vzdělávání
EVVO - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
POV - podpora obnovy venkova
OPŽP - operačního programu životní prostředí
OPJAK - operačního programu Jan Amos Komenský
NPO - Národní plán obnovy