Mluvím, mluvíš, mluvíme...(výzva č. 56)

23. 10. 2015

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Projekt byl realizován od 1. 7. 2015 do 18. 12. 2015. Celkové náklady: 719 359 Kč.

Aktivity:

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Do školní knihovny bylo pořízeno 318 knih v hodnotě 64 800 Kč. Byly vytvořeny tematické plány čtenářských dílen, které byly ověřeny ve výuce.

V rámci této aktivity jsme realizovali čtenářské dílny ve 4. a 5. ročníku a v 6. a 7. ročníku.
Učitelé vypracovali celkem 4 roční tematické plány.
Ve 4. ročníku bylo ověřeno 10 čtenářských dílen.
V 5. ročníku bylo ověřeno 8 čtenářských dílen.
V 6. ročníku bylo ověřeno 8 čtenářských dílen.
V 7. ročníku bylo ověřeno 8 čtenářských dílen.

Realizovali jsme zahraniční jazykový kurz pro dvě učitelky v Německu (Berlín) v termínu 23. 8. - 5. 9. 2015.
Absolvování zahraničního kurzu je doloženo naskenovanými osvědčeními a zprávami ze zahraničního jazykkového kurzu.

Realizovali jsme zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 20 žáků ve Velké Británii (Oxford) v termínu 3. 10. - 9. 10. 2015.
Realizovali jsme zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 10 žáků v Německu (Augsburg) v termínu 18. 10. - 23. 10. 2015.