Přehled článků

Překážková dráha

Překážkovou dráhou pokračovala ve čtvrtek 21. 4. 2022 soutěž O nejaktivnějšího sportovce. V následujících tabulkách uvádíme bodový zisk za nejlepší výkony.

Silový trojboj

Úctyhodný počet 53 mladých sportovců se zúčastnil silového trojboje, který v tělocvičně naší školy proběhl v pátek 25. března. Jim patří poděkování za hodnotné výkony a děvčatům ze 6. a 7. třídy za pomoc při počítání lehů a sedů.

Školní soutěž ve skoku vysokém

Skákáním do výšky pokračovala v pátek 25. 2. 2022 soutěž O nejaktivnějšího sportovce. V následujících tabulkách uvádíme bodový zisk za nejlepší výkony.

Šplh na tyči

Soutěž o nejaktivnějšího sportovce pokračovala ve čtvrtek 13. 1. šplhem na tyči:

Přeskoky přes švihadlo

Další pravidelnou disciplínou Soutěže o nejaktivnějšího sportovce jsou přeskoky švihadla. 

Atletický trojboj

Nový ročník populární soutěže O nejaktivnějšího sportovce začal atletickým trojbojem 24. 9. 2020. Od té doby nám pandemie koronaviru více nedovolila. A tak se společně podívejme na přehled dosavadních výsledků.

Vyhodnocení soutěže O nejaktivnějšího sportovce

Šplhem na tyči v únoru (viz Jeseníček č. 9 – 2019/2020) předčasně skončila soutěže O nejaktivnějšího sportovce. Více se již bohužel nestihlo, protože došlo k uzavření škol. A tak se vítězi stali žáci, kteří se soutěže účastnili hned od začátku.

Šplh na tyči

V úterý 18. února pokračovala soutěž O NEJAKTIVNĚJŠÍHO SPORTOVCE šplhem. Pojďme se společně podívat na výsledky: