Přehled článků

Kroužek florbalu

„Gól! Tyčka! Břevno! Vysoká hůl! Faul! Au, to štíplo…“ To jsou výrazy, se kterými se potkáváme každý čtvrtek odpoledne v tělocvičně na kroužku florbalu.

Fotbal

Sezona mládežnických družstev 2023/2024 nám začala již v druhé polovině srpna, kdy jsme se začali scházet v hojném počtu na našem fotbalovém hřišti. Přihlásila se hned tři družstva mladých fotbalistek a fotbalistů.

Kroužek mladých hasičů

Kolektiv Mladých hasičů města Jesenice se schází každou středu.

Míčové hry

V tomto školním roce probíhá každé úterý kroužek míčových her. Od 14:15 hodin pro děti ze třetích a čtvrtých tříd a od 15:15 hodin pro žáky ze šesté a sedmé třídy.

Kroužek gymnastiky

Kroužek gymnastiky vedu na naší škole již od roku 1996 (s menší přestávkou). Navštěvují ho žáci prvního stupně, především děvčata, ale občas se najdou i nějací chlapci, kteří se také zapojí.

Kroužek pohybovek

Pohybovky jsou zájmovým kroužkem, na který docházejí dívky z 5. – 9. třídy. Kroužek vede p. učitelka Nikola Tomková a s děvčaty se pravidelně setkává vždy pondělí od 15:15 do 16:00 hodin.