Přehled článků

Hudební přednáška o skupině The Beatles

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr – tato jména z historie populární hudby už nikdy nezmizí. Patří totiž členům anglické rockové kapely The Beatles, o kterých nám ve čtvrtek 24. 9. 2020 přišel vyprávět jeden výborný muzikant a znalec této skupiny.

Přednáška s gynekologem

Gynekologická přednáška pro dívky 8. a 9. třídy se uskutečnila ve čtvrtek 12. prosince.

Přednáška o šikaně - 7. tř.

Pan René Černý je bývalým policistou, nyní vychovatelem v ISŠ Jesenice. Na naši základní školu chodí dělat přednášky. Vybírá velmi závažná témata, ke kterým jistě patří i šikana. A právě o ní nám přišel vyprávět ve čtvrtek 5. prosince.

Přednáška: Nehodovost mladých řidičů

Přednáška Nehodovost mladých řidičů se uskutečnila v učebně matematiky ve čtvrtek 28. 11. Byla určena žákům osmé a deváté třídy, kteří se v blízké budoucnosti stanou aktivními účastníky motorizovaného provozu. Přednášel nám pan Černý, jehož bohaté zkušenosti z praxe jsou pro posluchače velmi užitečné.

Den s archeologem: 6. tř.

Další zajímavý host navštívil naši šestou třídu v pátek 22. 11. Tentokrát do učebny paní učitelky Hrůzové přišel opravdový archeolog – Mgr. Daniel Stráník z Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

Přednáška o kyberšikaně

Kyberšikana je závažným problémem dnešní doby. I když se o ní často mluví, stále má své oběti. Připomenout nám (šesťákům) to přišly dvě příslušnice Policie České republiky ve středu 20. listopadu.

Přednáška, Bezpečnostní sbory, justice, 8., 9. tř.

Pan René Černý je policista ve výslužbě. U Policie ČR sloužil 25 let. Momentálně vyučuje občanskou výchovu a právo na jesenické ISŠ.

Přednáška, Vliv komunity na člověka, 6., 7. tř.

Definovat komunitu a její vliv na mladého člověka není jednoduché. Abychom se v této problematice lépe vyznali, poslechli jsme si poučnou přednášku pana Reného Černého, učitele z Integrované střední školy Jesenice.

Beseda s hasiči - 7. tř.

Vysloví-li se slovo hasič, vybaví se hned číslo 150. Číslo tísňové linky však vůbec nic nevypovídá o lidech vždy připravených pomáhat.

Přednáška o volyňštích Češích

Přednášku s názvem „Volyňští Češi, vznik republiky a naše armáda“ si žáci 8. a 9. třídy vyslechli ve čtvrtek 15. listopadu.