Přehled článků

Přednáška, plánované rodičovství

Dobu příchodu dítěte dnes málokdo ponechává náhodě. Plánované rodičovství patří mezi znalosti, které se předpokládají již u absolventů povinné školní docházky. Zahrnuje jak postupy určené k oddálení otěhotnění, tedy antikoncepci, tak metody určené k naplánování početí dítěte v době, která se jeví jako optimální. Nejen o tom si ve čtvrtek 12. 5. přišel popovídat s děvčaty z 8. a 9. třídy MUDr. Ivo Maroušek.

Protidrogový vlak, návazný program

Téma „Protidrogový vlak“ není v Jeseníčku zmiňováno poprvé. Předchozí návštěvy unikátního vlaku na rakovnickém nádraží nyní doplnil návazný program ve třídách: v šesté a deváté ve čtvrtek 17. března, v sedmé třídě v pátek 18. března. Následující příspěvek je sestaven z prací žáků sedmé třídy, kteří se o tomto tématu rozepsali.

Hudební přednáška o skupině The Beatles

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr – tato jména z historie populární hudby už nikdy nezmizí. Patří totiž členům anglické rockové kapely The Beatles, o kterých nám ve čtvrtek 24. 9. 2020 přišel vyprávět jeden výborný muzikant a znalec této skupiny.

Přednáška s gynekologem

Gynekologická přednáška pro dívky 8. a 9. třídy se uskutečnila ve čtvrtek 12. prosince.

Přednáška o šikaně - 7. tř.

Pan René Černý je bývalým policistou, nyní vychovatelem v ISŠ Jesenice. Na naši základní školu chodí dělat přednášky. Vybírá velmi závažná témata, ke kterým jistě patří i šikana. A právě o ní nám přišel vyprávět ve čtvrtek 5. prosince.

Přednáška: Nehodovost mladých řidičů

Přednáška Nehodovost mladých řidičů se uskutečnila v učebně matematiky ve čtvrtek 28. 11. Byla určena žákům osmé a deváté třídy, kteří se v blízké budoucnosti stanou aktivními účastníky motorizovaného provozu. Přednášel nám pan Černý, jehož bohaté zkušenosti z praxe jsou pro posluchače velmi užitečné.

Den s archeologem: 6. tř.

Další zajímavý host navštívil naši šestou třídu v pátek 22. 11. Tentokrát do učebny paní učitelky Hrůzové přišel opravdový archeolog – Mgr. Daniel Stráník z Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

Přednáška o kyberšikaně

Kyberšikana je závažným problémem dnešní doby. I když se o ní často mluví, stále má své oběti. Připomenout nám (šesťákům) to přišly dvě příslušnice Policie České republiky ve středu 20. listopadu.

Přednáška, Bezpečnostní sbory, justice, 8., 9. tř.

Pan René Černý je policista ve výslužbě. U Policie ČR sloužil 25 let. Momentálně vyučuje občanskou výchovu a právo na jesenické ISŠ.

Přednáška, Vliv komunity na člověka, 6., 7. tř.

Definovat komunitu a její vliv na mladého člověka není jednoduché. Abychom se v této problematice lépe vyznali, poslechli jsme si poučnou přednášku pana Reného Černého, učitele z Integrované střední školy Jesenice.