Školní stravování

Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění.

Výdej obědů: 1115 - 1335

Zaplacené obědy v době nemoci je nutné odhlásit, neodhlášené propadají podle zákona 561/2005 Sb. (školský zákon v platném znění).

Platí zákaz vydávání do jídlonosičů, vyjímka je pouze první den nemoci (děti v MŠ na jídlo do jídlonosičů nárok nemají).

Odhlašování obědů: obědy se odhlašují den předem, v případě nemoci ještě ráno do 8 hodin.

tel.: 602 442 758; e-mail: jidelna@zsjesenice.cz

Obědy v době nemoci: strávník může odebrat oběd pouze v první den nemoci. Nebude-li na další dny nepřítomnosti ve škole z oběda odhlášen, má ŠJ ze zákona právo na nedoplatek oběda do plné výše. Má-li strávník zájem o oběd v době nemoci či nepřítomnosti ve škole, je mu tento oběd účtován za plnou cenu, jako by byl cizí strávník.

V době nepřítomnosti má každý povinnost si oběd odhlásit (nemoc, výlet, lékařské vyšetření...)

Platby obědů: stravné je možno uhradit převodem nebo v hotovosti. Stravné placené v hotovosti probíhá vždy předem na měsíc následující.

Pokud strávník (zákonný zástupce) neuhradí platbu v daném termínu, je stravování pozastaveno.

Cena obědů dle věkových kategorií:

  • 3 - 6 let: 22 Kč
  • 7 - 10 let: 26 Kč
  • 11 - 14 let: 28 Kč
  • 15 a více let: 30 Kč
  • cizí strávníci: 60 Kč; výdej obědů: 1030 - 1100

Vedoucí školní jídelny: Jana Trpáková, tel.: 602 442 758, e-mail: jidelna@zsjesenice.cz