Školní rok 2013/2014

 2013-2014.jpg

Jméno a příjmení
Pracovní zařazení
Mgr. Doležalová Jana TU 1. tř., nápravy
Mgr. Hrůzová Petra  
Mgr. Knapp Pavel  
Mgr. Knappová Vlastimila TU 9. tř., ekologická výchova
Mgr. Koníř Petr zástupce ředitelky, koordinátor ŠVP, metodik ICT
Mgr. Konířová Eva TU 8. tř.
Bc. Lacinová Anna TU 4. tř.
Mgr. Modrý Zdeněk TU 5. tř.
Mgr. Mrázová Simona TU 2. tř.
Mgr. Řehořová Jaroslava TU 3. tř., výchovný poradce
Mgr. Šiková Marcela TU 7. tř.
Mgr. Valešová Lenka TU 6. tř., protidrogový koordinátor
Mgr. Vopatová Danuše ředitelka školy


Školní družina:

Janíčková Zdeňka - vedoucí vychovatelka
Vodrážková Radka - vychovatelka


Správní zaměstnanci:

John Pavel - školník
Kovářová Milada - ekonomka
Karbanová Romana - uklízečka
Laubrová Alexandra - uklízečka
Pavlisová Věra - uklízečka


Mateřská škola:

Chvojková Jitka
Jíchová Marie
Krouzová Ladislava - vedoucí učitelka
Scheinerová Hana - školnice


Jídelna:

Cinková Jana - vedoucí kuchařka
Houdková Růžena - vedoucí školní jídelny
Lieberová Žaneta