Od školního roku 2022/2023 působí ve škole školní parlament pod vedením paní učitelky Nikoly Tomkové.

Ve školním roce 2023/2024 proběhly volby a od páté do deváté třídy jsou ve školním parlamentu tito zvolení zástupci:

5. tř.: Andrea Sýkorová, Filip Spielberger

6. tř.: Victoria Valchářová, Martina Zuzana Gasperová

7. tř.: Karolína Blahová, Václav Ptáček

8. tř.: Nikola Kulíšková, Laura Zelenková

9. tř.: Adéla Koudelová, Emílie Casasová