Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a mateřská škola Jesenice,okres Rakovník dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (viz tabulka).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS idf27wy, emailem na adrese konir@zsjesenice.cz nebo poštou na adrese Základní škola a mateřská škola Jesenice, Školní 323. 270 33 Jesenice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Zuzana Krausová, zuzana.krausova@sms-sluzby.cz, tel.: 604 679 889.

Kontrolní záznamy zpracování (.pdf)