Skladba 8. tř.

Čárka ve větě jednoduché

Vedlejší věta přísudková

Spojky souřadící (poměry)

Souvětí