Školská rada

Na Základní škole a mateřské škole Jesenice pracuje v období 2020 - 2023 školská rada v následujícím složení:

zástupce za rodiče: Jana Kondelíková, janys84@seznam.cz
zástupce za školu: Mgr. Jaroslava Řehořová
zástupce za zřizovatele: Ing. Roman Valuš

17. 9. 2020 byla zvolena předsedkyní školské rady paní Jana Kondelíková, na kterou se v případě potřeby můžete obracet s různými dotazy, připomínkami apod.

V Jesenici, dne 17. 9. 2020

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy