Školská rada

Na Základní škole a mateřské škole Jesenice pracuje v období 2017 - 2020 školská rada v následujícím složení:

zástupce za rodiče: Dagmar Siváková, dagmar.sivakova@seznam.cz
zástupce za školu: Mgr. Jaroslava Řehořová
zástupce za zřizovatele: Ing. Roman Valuš

13. 9. 2017 byla zvolena předsedkyní školské rady paní Dagmar Siváková, na kterou se v případě potřeby můžete obracet s různými dotazy, připomínkami apod.

V Jesenici, dne 13. 9. 2017

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy