Školská rada

Na Základní škole a mateřské škole Jesenice pracuje v období 2023 - 2026 školská rada v následujícím složení:

zástupce za rodiče: Bc. Monika Pašíkovská
zástupce za školu: Mgr. Jana Doležalová
zástupce za zřizovatele: Ing. Roman Valuš

26. 9. 2023 byla zvolena předsedkyní školské rady paní Bc. Monika Pašíkovská pasikovska.m@seznam.cz, na kterou se v případě potřeby můžete obracet s různými dotazy, připomínkami apod.

V Jesenici, dne 26. 9. 2023

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy