Školská rada

Na Základní škole a mateřské škole Jesenice pracuje v období 2023 - 2026 školská rada v následujícím složení:

zástupce za rodiče: Minika Pašíkovská
zástupce za školu: Mgr. Jana Doležalová
zástupce za zřizovatele: Ing. Roman Valuš

              byla zvolena předsedkyní školské rady paní                      , na kterou se v případě potřeby můžete obracet s různými dotazy, připomínkami apod.

V Jesenici, dne 

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy