9.

Vrstvy jazyka - viz 6. tř.

Jazyky v Evropě - viz 8. tř.

Velká písmena - viz 7. tř.

Shoda - viz 7. tř.

Věné členy - viz 6. a 7. tř.

Vedlejší věty - viz 7. tř.

Poměry - viz 8. tř.

Význam slova a obohacování slovní zásoby - viz 7. tř. 

Příslovečné spřežky - viz 7. tř.

Jenž - viz 7. tř.

Týž, tentýž - viz 8. tř.