Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

Pondělí

  • Flétny: p. Doležalová 12:45 – 13:45
  • Veselá věda: p. Diardová 14:00 15:00

Úterý

  • Florbal: p. Polák, p. Hlaváček 14:20 – 15:50 (3. – 7. tř.)
  • Čtenářský klub: p. Konířová 13:30   15:00 (5. 6. tř.)

Středa

  • Keramický kroužek: p. Hornofová, p. M. Hornof 12:45 –  nejdéle do 15:00
  • Hasičsiký kroužek: p. Svačina 16:30 17:30

Čtvrtek

  • Karate a kick box: p. Jastrzebski 18:00 – 19:00

Pátek

 Neděle

  • Rybářský kroužek: p. Peter každý sudý týden od 13:00 v klubovně

Nepovinné předměty

  • Ekologicko-přírodovědné aktivity: p. Knappová Po 15:10 16:40 sudý týden
  • Reedukace specifických poruch učení: p. Doležalová Út, Pá 12:40 13:25