Školní rok 2014/2015

2014-2015.jpg

Jméno a příjmení
Pracovní zařazení
Mgr. Doležalová Jana TU 2. tř., nápravy
Mgr. Hrůzová Petra TU 6. tř.
Mgr. Knapp Pavel  
Mgr. Knappová Vlastimila TU 5. tř., ekologická výchova
Mgr. Koníř Petr zástupce ředitelky, koordinátor ŠVP, metodik ICT
Mgr. Konířová Eva TU 9. tř.
Ing. Lacinová Anna  
Mgr. Modrý Zdeněk
Mgr. Mrázová Simona TU 3. tř.
Mgr. Peterová Miroslava TU 1. tř.
Mgr. Řehořová Jaroslava TU 4. tř., výchovný poradce
Mgr. Šiková Marcela TU 8. tř.
Mgr. Valešová Lenka TU 7. tř., protidrogový koordinátor
Mgr. Vopatová Danuše ředitelka školy

Školní družina:

Janíčková Zdeňka - vedoucí vychovatelka  
Vodrážková Radka - vychovatelka  

Správní zaměstnanci:

John Pavel - školník  
Kovářová Milada - ekonomka  
Černá Ilona - uklízečka  
Karbanová Romana - uklízečka  
Pavlisová Věra - uklízečka  

Mateřská škola:

Chvojková Jitka  
Chvojková Zuzana  
Jíchová Marie  
Krouzová Ladislava - vedoucí učitelka  
Scheinerová Hana - školnice  

Jídelna:

Trpáková Jana - vedoucí školní jídelny,  
Cinková Jana - vedoucí kuchařka  
Lieberová Žaneta