Přehled článků

Infocentrum LČR

Exkurze do Informačního a vzdělávacího střediska Lesů České republiky v Křivoklátě se uskutečnila ve středu 8. 3. 2023.

Knihtisk, 5. a 7. tř.

U příležitosti 480. výročí vydání Hájkovy kroniky české připravilo Muzeum T. G. M. v Rakovníku výstavu, kterou si nenechaly ujít 5. a 7. třída s třídními p. učitelkami E. Konířovou a R. Vyletovou.

Aqua Tera Plzeň, 5. tř.

V centru Plzně má svou pobočku městská zoologická zahrada. Jmenuje se Akva-Tera a naše 5. třída sem jela ve středu 22. února na exkurzi.

Aqua Tera Plzeň, 6. tř.

Na poznávací výlet do Plzně jsme se všichni moc těšili. Jeli s námi pan učitel Pecka a paní asistentka Orosová.

Dějepisný kroužek – exkurze Plzeň

Členové dějepisného kroužku se rozhodli zpestřit si jarní prázdniny výletem za pamětihodnostmi města Plzně.

Exkurze Praha, 8. tř.

Praha bývá oblíbeným cílem exkurzí žáků naší školy. Nejinak tomu bylo i ve středu 1. února, kdy se na návštěvu hlavního města vypravili osmáci spolu s p. uč. Knappovou a p. uč. Hrůzovou.

Exkurze Praha, 5. tř.

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 navštívila naše 5. třída Prahu. Jeli s námi pan učitel Pecka, paní učitelka Konířová a tři dívky ze „sedmičky“.

Výroba svíček v muzeu, 2. A

Dne 20. 12. jsme se vypravili v náhradním termínu do jesenického muzea na výrobu svíček.

Národní muzeum Praha - 9. tř.

Navštívíme-li internetové stránky Národního muzea v Praze a z programové nabídky přejdeme na kartu „Expozice“, dočteme se následující: „Myslíte, že za první republiky bejvávalo lépe? Umíte si představit, jak bejvávalo ve středověku? Nebo v dobách dinosaurů? Naše nově otevírané expozice vám dají nahlédnout nejen do různých etap našich dějin, ale i do bohatého a fascinujícího světa zvířat a minerálů.“

Geologická exkurze, 5. tř.

Muzeum Českého krasu v Berouně nabízí školám vzdělávací program „Na dno pradávných moří“, který zavádí žáky do dávné doby trilobitů a hravou formou jim zprostředkovává průběh základních geologických procesů.