Přehled článků

Okresní ekologická soutěž

V úterý 20. září 2022 proběhla v Rakovníku podzimní část okresní ekologické soutěže, a sice na téma „Ekologické zemědělství, biopotraviny a zdravý životní styl“. V naší tabulce si opět ukážeme, jak si vedla žákovská reprezentace naší školy.

Přírodovědná soutěž Od podzimu do jara

V letošním ročníku celoškolní soutěže proběhlo celkem 9 kol zaměřených vždy na určité téma (stromy, houby, ryby, ptáci, lesní zvěř, jaro se probouzí – obojživelníci, jarní rostliny, včely, ekosystémy a organizmy), kterých se zúčastnilo 34 dětí ve dvou kategoriích: 2. – 4. třída a 5. – 8. třída.

Botanická soutěž Rakovník

Populární přírodovědná soutěž v rakovnické botanické zahradě proběhla ve čtvrtek 19. května 2022. Nechyběli v ní ani jeseničtí žáci, s nimiž cestovaly paní učitelka Knappová a Klára Prasková, její pomocnice.

Mladý zahrádkář

Dům dětí a mládeže Rakovník připravil ve spolupráci s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Rakovník a za finanční podpory města Rakovník přírodovědnou soutěž Mladý zahrádkář. Ověřit si své znalosti z poznávání a pěstování rostlin jeli v úterý 10. května i tito žáci z naší školy:

Křivoklátská sovička

Křivoklátská sovička je přírodovědná soutěž, která se regionálně zaměřuje na Křivoklátsko a jejímž pořadatelem jsou Lesy ČR. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 28. dubna, kdy se této soutěže zúčastnila tři čtyřčlenná družstva z naší školy.

Okresní ekologická soutěž

Okresní ekologická soutěž se i letos (19. 4. 2022) konala v exteriéru Botanické zahrady SZeŠ Rakovník, a sice na téma „Ekologická abeceda“.