Přehled článků

Tonda obal na cestách

Tonda Obal je jméno chlapce z internetové stránky https://www.starsi.tonda-obal.cz/. Na ní se můžeme dočíst, že Tondovým koníčkem je vše, co se týká správné manipulace s odpady. 

Exkurze, Čabárna, 5. a 6. tř.

V rámci realizace projektového dne mimo školu (projekt Šablony II) se žáci páté a šesté třídy, doplněné o několik žáků ze sedmičky, vypravili v úterý 28. ledna 2020 na exkurzi do Naučného střediska ekologické výchovy (NSEV) Kladno – Čabárna. Pátá třída s panem učitelem Modrým absolvovala projektový den Zima v přírodě, šestá třída s paní učitelkou Knappovou absolvovala projektový den na téma Člověk a živá příroda.

Výlov Velkého rybníka

Na výlov Velkého rybníka se naše osmá třída šla podívat ve čtvrtek 14. 11. v rámci výuky přírodopisu s paní učitelkou Knappovou.

72 hodin pro přírodu, 2019

O projektu 72 hodin se v Jeseníčku v minulosti psalo. Jedná se o tři dny vyplněné dobrovolnickými aktivitami, které pomohou naší přírodě a které se letos konaly již posedmé.

Kdo chce s vlky výti, EVVO

V rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a spolupráce se vzdělávací agenturou Pochop přírodu měli žáci naší školy jedinečnou příležitost spatřit na vlastní oči vlka. Zajímavé setkání proběhlo v tělocvičně ve čtvrtek 10. října. Krátký příspěvek o této události nám napsala dvojice děvčat ze 7. třídy.

Soutěž o NEJ houbu

Mykologické výstavy a soutěže se pomalu stávaly v Jesenici pravidlem a těšily se velkému zájmu jak z řad dětí, tak i jesenické houbařské veřejnosti. Vloni nám houby nerostly a letos si užíváme houbařských žní. Bohužel se nám nepodařilo zajistit odborníka (Michal Polata je nemocen), takže jsme uspořádali alespoň soutěž O Nej… houbu.

Ekologicko-sportovní kurz, 6. tř., Zvíkovec 2019

Od pondělí 9. září do pátku 13. září 2019 se naši novopečení šesťáci zúčastnili ekologicko-sportovního kurzu na Zvíkovci, kde v minulosti utužovali vzájemné vztahy v třídním kolektivu i jejich předchůdci. Z těch jsou již většinou dospěláci, ale jak sami přiznávají, ve vzpomínkách se k zážitkům z týdenního kurzu vždy rádi vracejí.

Tonda obal na cestách

Tonda Obal je jméno chlapce z internetové stránky https://www.starsi.tonda-obal.cz/. Na ní se můžeme dočíst, že Tondovým koníčkem je vše, co se týká správné manipulace s odpady. 

Příroda, ve které žijeme

II. ročník soutěže, kterou pořádá NSEV Kladno.

Projekt 72 hodin

Projekt 72 hodin má své vlastní webové stránky. Na adrese https://www.72hodin.cz/2018/o-projektu se můžeme dočíst, že „Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již posedmé.