Přehled článků

Vlašim - Expedice 4P

Od středy 30. září do pátku 2. října 2020 se žáci 7. třídy zúčastnili ekologického programu v Podblanickém ekocentru Vlašim, který se konal díky projektu Přírodě vstříc! podaného v rámci Programu 2020 Středočeského kraje na EVVO – Osvětová činnost. Pedagogický doprovod jim dělaly paní učitelky Vlastimila Knappová a Jana Doležalová.

Zvíkovec, 6. tř., 2020

Letošního 17. ročníku kurzu ekologické a sportovní aktivity v přírodě pro šestou třídu se zúčastnilo 13 žáků z celkového počtu 25 dětí ve třídě – důsledek virové pandemie! Sportovní program zajišťoval Pavel Knapp, ekologické aktivity probíhaly v režii Vlastimily Knappové a Petra Hrůzová řešila třídní záležitosti a pomáhala s programem.

Tonda obal na cestách

Tonda Obal je jméno chlapce z internetové stránky https://www.starsi.tonda-obal.cz/. Na ní se můžeme dočíst, že Tondovým koníčkem je vše, co se týká správné manipulace s odpady. 

Projektový den, Čabárna, 5. a 6. tř.

V rámci realizace projektového dne mimo školu (projekt Šablony II) se žáci páté a šesté třídy, doplněné o několik žáků ze sedmičky, vypravili v úterý 28. ledna 2020 na exkurzi do Naučného střediska ekologické výchovy (NSEV) Kladno – Čabárna. Pátá třída s panem učitelem Modrým absolvovala projektový den Zima v přírodě, šestá třída s paní učitelkou Knappovou absolvovala projektový den na téma Člověk a živá příroda.

Výlov Velkého rybníka

Na výlov Velkého rybníka se naše osmá třída šla podívat ve čtvrtek 14. 11. v rámci výuky přírodopisu s paní učitelkou Knappovou.

72 hodin pro přírodu, 2019

O projektu 72 hodin se v Jeseníčku v minulosti psalo. Jedná se o tři dny vyplněné dobrovolnickými aktivitami, které pomohou naší přírodě a které se letos konaly již posedmé.

Kdo chce s vlky výti, EVVO

V rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a spolupráce se vzdělávací agenturou Pochop přírodu měli žáci naší školy jedinečnou příležitost spatřit na vlastní oči vlka. Zajímavé setkání proběhlo v tělocvičně ve čtvrtek 10. října. Krátký příspěvek o této události nám napsala dvojice děvčat ze 7. třídy.

Soutěž o NEJ houbu

Mykologické výstavy a soutěže se pomalu stávaly v Jesenici pravidlem a těšily se velkému zájmu jak z řad dětí, tak i jesenické houbařské veřejnosti. Vloni nám houby nerostly a letos si užíváme houbařských žní. Bohužel se nám nepodařilo zajistit odborníka (Michal Polata je nemocen), takže jsme uspořádali alespoň soutěž O Nej… houbu.

Ekologicko-sportovní kurz, 6. tř., Zvíkovec 2019

Od pondělí 9. září do pátku 13. září 2019 se naši novopečení šesťáci zúčastnili ekologicko-sportovního kurzu na Zvíkovci, kde v minulosti utužovali vzájemné vztahy v třídním kolektivu i jejich předchůdci. Z těch jsou již většinou dospěláci, ale jak sami přiznávají, ve vzpomínkách se k zážitkům z týdenního kurzu vždy rádi vracejí.

Tonda obal na cestách

Tonda Obal je jméno chlapce z internetové stránky https://www.starsi.tonda-obal.cz/. Na ní se můžeme dočíst, že Tondovým koníčkem je vše, co se týká správné manipulace s odpady.