Přehled článků

Spaní ve ŠD, 2. sk.

Spaní ve škole je pro děti vždy velké dobrodružství. V úterý 20. června v šest hodin odpoledne se začaly sjíždět děti s rodiči (se spacáky a dobrotami) na dlouho slibované spaní v družině.

Čarodějnice ve ŠD

V pátek 28. 4. odpoledne jsme si v družině udělali malou přípravu na Filipojakubskou noc, která letos připadla na neděli 30. 4.

Karneval ve ŠD

I do školní družiny dorazil karneval.

Drátování ve ŠD

Čtvrteční odpoledne (8. 12.) bylo v družině věnováno drátování. Za tímto účelem přišla mezi nás paní Nikola Štefánková z Vlastivědného muzea Jesenice.

Perníčky ve ŠD

Středeční odpoledne 7.12. jsme s dětmi z družiny strávily v kuchyňkách.

Čertí hrátky ve ŠD

V pondělí 5. 12. odpoledne bylo u nás v družině živo. Probíhaly čertí hrátky s několika čertovskými úkoly.

Družina, překážková dráha

Dne 30. 9. 2022 proběhlo ve školní družině sportovní klání.

West park, výlet 1. tř.

Ve středu 8. 6. se vydaly obě první třídy doplněny o několik žáků ze školní družiny do WESTPARKU v Plzni.

Školní den dětí

Ve středu 1. června čekalo na všechny děti z prvního stupně školy překvapení ve třídách. Každý žák našel na lavici papírovou berušku se sladkostmi. To ale nebylo vše. Odpoledne jsme pro děti ze školní družiny připravili zajímavé soutěžení.

Korálky ve ŠD

Ve spolupráci s p. uč. Řehořovou se konalo ve ŠD navlékání korálků. Děti se seznámily s postupem výroby skleněných korálků, poté soutěžily a začaly pracovat na svých náramcích. Každé dítě si vyrobilo náramek se svým jménem. Paní učitelce děkujeme za krásné odpoledne. 
                                                 Děti ŠD