Přehled článků

Den dětí

Ani letos nevymizel ze školního kalendáře vždy velmi očekávaný Den dětí. O jeho bezchybný průběh se opět postarala Střední škola a Základní škola Jesenice, v jejíchž venkovních areálech se akce konala.

Pobyt v přírodě, 2.- 4. tř.

Zkušenosti jednoznačně ukazují, že těsnější kontakt dětí s přírodou má spoustu pozitivních dopadů, zejména lepší fyzické a psychické zdraví i lepší výsledky při učení. Už pouhý výhled na zeleň pomáhá snížit stres a posiluje schopnost soustředění. Ale důvodů, proč se žáci 2. – 4. třídy rozhodli v posledním dubnovém týdnu pro POBYT V PŘÍRODĚ SE SPORTOVÁNÍM A AKTIVITAMI, bylo samozřejmě více.

3. B v počítačové učebně

Minulý týden se žáci 3.B vydali poprvé do počítačové učebny na hodinu českého jazyka a matematiky.

Hejblíkovic, 1. - 4. tř.

Zábavný projekt s pohybem a písničkami pro děti, nesoucí název Hejblíkovic, si za dobu své existence vybudoval zasloužené renomé.

Čteme spolužákům

Drobný projekt páté třídy proběhl ve dnech 3. a 7. března 2023.

Vánoční jarmark

Co takhle uspořádat vánoční jarmark a jeho výtěžek dát tam, kde je potřeba? Tak přesně takhle zněla moje otázka na začátku školního roku na pana ředitele. Odpověď byla ano, proč ne. Čekala nás spousta práce. V první řadě rozhodnout o termínu a vymyslet, jak celý jarmark pojmeme. Postupně jsme zvolili datum vyrábění i prodeje.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Tradice pasování na čtenáře pokračovala i letošním rokem. V pátek 24. 6. 2022 proběhlo pasování ve školní knihovně v slavnostním hávu za přítomnosti rytíře a jeho paní, nejdříve I.A a následující hodinu I.B.

Noc s Andersenem, 7. tř.

Závěr školního roku bývá spojen se školními výlety, exkurzemi, sportovními kláními i zážitkovými akcemi.

Hodina Hv v truhlárně

Že se v Jesenici nachází rodinné Truhlářství pana Martina Louženského, jistě nikoho nepřekvapí. Že však v prostorách bývalé továrny zbudoval muzeum Jesenická továrna, to už ví méně lidí.

Zábavné odpoledne pro prvňáčky

Dlouho očekávané odpoledne 3. 6. pro třídy prvňáčků konečně nadešlo.