Přehled článků

Noc s Andersenem

Jednou z akcí, které se v loňském roce neuskutečnily kvůli koronaviru, byla i Noc s Andersenem. Sedmáci, kteří se na akci moc těšili, se dočkali až letos na konci září.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka je na naší škole pěknou tradicí. Setkaání s Mikulášem a jeho družinou tentokrát zorganizovala Kulturní komise města Jesenice.

Mikuláš ve škole

Nastal prosinec a role školního Mikuláše s anděly a čerty se ujala naše devátá třída.

Dětský den v ZŠ

Den dětí, jak známo, připadá na první červen. Žáci osmé a deváté třídy ho však pro nás (žáky prvního stupně) připravili v pondělí 24. června.

Zachráněný rorýs

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 našla paní Kovářová na školní fasádě zamotaného rorýse obecného.

Angličtina 7. třída

O tom, že hodina cizího jazyka může být i zábava, se přesvědčili na konci loňského školního roku žáci 7. třídy. K. Rampasová pro své spolužáky připravila překvapení – upekla pro ně tzv. fortune cookies (sušenky štěstí). Znáte je?

Angličtina 9. třída

Učení se cizímu jazyku není jen  biflování slovíček a nudných gramatických pravidel. Zahrnuje i poznávání historie, zvyků, tradic, kultury a zvláštností daného národa.

Den dětí v ISŠ 2019

V pátek 31. května 2019, po roční přestávce, hostil areál Domova mládeže ISŠ Jesenice návštěvníky Dne dětí a integrovaného záchranného systému.

Dětský karneval 2019

O měsíc dříve (oproti loňsku) začal letošní DĚTSKÝ KARNEVAL. Účastníky s maskami i bez masek pozval k veselému dovádění v sobotu 2. února 2019. A že má zvučné renomé, potvrdila tradičně vysoká účast – na sále a balkónu kulturního domu se sešlo 360 osob: s maskou 142, bez masky 56 a dospělých 162.

Burza škol 2018

Ještě donedávna nám burza škol neříkala tolik, jako žákům 9. tříd. Teď jsme deváťáci my a burza škol oslovuje právě nás. Proto jsme v úterý 20. listopadu zamířili do Rakovníka, abychom se této akce zúčastnili.