Přehled článků

Pasování prvňáčků na čtenáře

Tradice pasování na čtenáře pokračovala i letošním rokem. V pátek 24. 6. 2022 proběhlo pasování ve školní knihovně v slavnostním hávu za přítomnosti rytíře a jeho paní, nejdříve I.A a následující hodinu I.B.

Noc s Andersenem, 7. tř.

Závěr školního roku bývá spojen se školními výlety, exkurzemi, sportovními kláními i zážitkovými akcemi.

Hodina Hv v truhlárně

Že se v Jesenici nachází rodinné Truhlářství pana Martina Louženského, jistě nikoho nepřekvapí. Že však v prostorách bývalé továrny zbudoval muzeum Jesenická továrna, to už ví méně lidí.

Zábavné odpoledne pro prvňáčky

Dlouho očekávané odpoledne 3. 6. pro třídy prvňáčků konečně nadešlo.

Dětský den

Po dvouleté přestávce, způsobené covidem, se v areálu Domova mládeže SŠ a ZŠ Jesenice uskutečnil již posedmnácté tradiční Den dětí a Integrovaného záchranného systému.

Plavecký kurz, 5. tř.

 

Ve dnech 4.4.2022 – 8.4.2022 byl uspořádán plavecký kurz pro V. ročník doplněný dětmi z VI. a IV. ročníku. Kurz probíhal v hotelu Fontána ve Frymburku u Lipna, kde byly děti také ubytované.

LP z chemie - vlastnosti vody

Při laboratorním cvičení z chemie si žáci z 8. a 9. třídy vyzkoušeli separační metodu, kdy přefiltrovali vodu z rybníku.

Noc s Andersenem

Jednou z akcí, které se v loňském roce neuskutečnily kvůli koronaviru, byla i Noc s Andersenem. Sedmáci, kteří se na akci moc těšili, se dočkali až letos na konci září.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka je na naší škole pěknou tradicí. Setkaání s Mikulášem a jeho družinou tentokrát zorganizovala Kulturní komise města Jesenice.

Mikuláš ve škole

Nastal prosinec a role školního Mikuláše s anděly a čerty se ujala naše devátá třída.