Projekt Podpora podnikání

30. 06. 2011

Úplný název projektu: Podpora podnikatelských znalostí, dovedností a schopností žáků
v počátečním vzdělávání pomocí výukového programu Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.06/01.0066

Hlavním cílem projektu je:

  • vytvoření zcela nového vzdělávacího – výukového programu použitelného v plném rozsahu jako vyučovací předmět od šesté třídy základní školy,
  • ověření tohoto programu na školách partnerů s tím, že po skončení projektu by příslušný vyučující dokončil výuku do plného počtu hodin,
  • příprava (odborná i metodická) jednoho vyučujícího na každé škole tak, aby mohl pokračovat ve výuce v dalším období.

Projekt byl na naší škole realizován od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2011. V rámci projektu se žáci seznámili se základy ekonomické gramotnosti, základy finanční gramotnosti a s právní formou podnikání, kde si vyzkoušeli i vytvořit jednoduchý podnikatelský plán.

Škola z projektu získala výukový materiál pro vyučující i pro žáky, interaktivní tabuli a notebook.

V hodinách výchovy k občanství budou i nadále probírána témata z tohoto projektu.