Projekt Inovace a zkvalitnění výuky

30. 06. 2013

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Tento projekt jsme realizovali na základě výzvy oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách - veřejně známé jako EU peníze základním školám.

realizace 2011 - 2013

V rámci projektu jsme vytvořili a ve výuce ověřili 984 inovativních výukových materiálů.

  • 288 výukových materiálů je zaměřeno na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti
    v předmětech český jazyk, dějepis, člověk a jeho svět a hudební výchova.
  • 144 výukových materiálů slouží k inovaci a zkvalitnění výuky anglického a německého jazyka.
  • 120 výukových materiálů podporuje výuku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií v předmětech český jazyk, dějepis, přírodopis a člověk a jeho svět.
  • 216 výukových materiálů podporuje rozvoj matematické gramotnosti žáků.
  • 216 výukových materiálů podporuje zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

Většina inovativních materiálů je vytvořena v programu Smart notebook.