Přehled článků

Lidice pro 21. století

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují přírodovědných a sportovních soutěží, v nichž jsou velmi úspěšní. To však neznamená, že by nesoutěžili i v jiných předmětech. Jeseničtí mají své zástupce např. také v dějepisných olympiádách, olympiádách v českém a anglickém jazyce, ve výtvarných soutěžích atd.

Exkurze, Flossenbürg

V pátek 2. června vyrazilo 33 žáků spolu s p. Trpákovou a p. uč. Hrůzovou na další dějepisnou exkurzi.

Atletické závody ml. žáci

Třináct dní poté, co v Rakovníku závodili starší žáci, se k atletickým disciplínám postavili tentokrát chlapci a děvčata z 1. – 5. třídy.

Den dětí

Ani letos nevymizel ze školního kalendáře vždy velmi očekávaný Den dětí. O jeho bezchybný průběh se opět postarala Střední škola a Základní škola Jesenice, v jejíchž venkovních areálech se akce konala.

Překážková cyklodráha

Překážková cyklodráha je další atraktivní disciplína soutěže O nejaktivnějšího sportovce.

Jarní kolo botanické soutěže v Rakovníku

Na téma „Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny“ proběhlo v pátek 19. května jarní kolo botanické soutěže, kterou ve spolupráci s Botanickou zahradou SZeŠ Rakovník pořádal rakovnický DDM.

Okresní kolo Poháru rozhlasu

Pohár rozhlasu je tradiční atletická soutěž, která upevňuje sportovní tradice na školách a podněcuje chlapce a děvčata k pravidelnému aktivnímu pohybu.

Přednáška o trestní odpovědnosti

Trestní odpovědnost je bezesporu závažná záležitost. Žáci 8. třídy si na toto téma vyslechli přednášku Mgr. Šťastného, jenž se do naší školy dostavil ve čtvrtek 11. května. Následující článek je sestaven z písemných ohlasů žáků, které tato přednáška velmi oslovila.

Botanická zahrada Praha, 7., 9. tř.

Botanická zahrada v pražské Troji je místem častých návštěv, a to jak z důvodů relaxačních, tak zejména pro účely vzdělávací. Exkurze jesenických žáků bychom snad už ani nespočítali. Ta další se uskutečnila v úterý 9. května, kdy se do Prahy vypravili žáci 7. a 9. třídy. Laura Zelenková nám o tom napsala…