Přehled článků

Sprint a skok daleký

Sprintem na 60 metrů a skokem dalekým vstoupila do nového ročníku SOUTĚŽ O NEJAKTIVNĚJŠÍHO SPORTOVCE. Kdo se zapojil hned od začátku a s jakými výsledky, ukazují naše tabulky.

Okresní ekologická soutěž

V úterý 20. září 2022 proběhla v Rakovníku podzimní část okresní ekologické soutěže, a sice na téma „Ekologické zemědělství, biopotraviny a zdravý životní styl“. V naší tabulce si opět ukážeme, jak si vedla žákovská reprezentace naší školy.

Sportovně-ekologický kurz 2022

Nový školní rok zahajují žáci 6. třídy tradičním kurzem ekologických a sportovních aktivit v malebném zákoutí řeky Berounky na Zvíkovci. V termínu od 5. do 9. září jim svůj čas i nadšení věnovali p. uč. Knappová, p. uč. Tomková, p. uč. Pecka a asistentka pedagoga p. Orosová. Pojďme si tento týden připomenout v příspěvcích, které sepsali sami žáci.

Celoroční soutěž O nejaktivnějšího sportovce 2022

Ve školním roce 2021/2022 proběhl již sedmý ročník soutěže O nejaktivnějšího sportovce. Historicky první vítězkou se stala Štěpánka Kouglová, v dalších letech pak Ján Jaško, Jakub Rampas, Zbyněk Hudček, Lukáš Kougl a Martin Spielberger. V předchozím školním roce se soutěž neuskutečnila kvůli omezením zaviněným pandemií covid-19. Děti sportovaly doma a své aktivity si zapisovaly do pohybového, později též do sportovního deníku. Zasílaly i fotografie a videa. Poměrně velké zapojení dětí nás potěšilo. Nejaktivnější byli letošní osmáci a sedmáci.

Indiánská stezka 2022

Závěr školního roku korunuje na naší škole tradiční soutěž Indiánská stezka. Protože jde o branně sportovní soutěž v terénu, sledujeme vždy s obavami počasí. Zvláště letos na konci června se parné dny střídají s deštěm a bouřkami.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Tradice pasování na čtenáře pokračovala i letošním rokem. V pátek 24. 6. 2022 proběhlo pasování ve školní knihovně v slavnostním hávu za přítomnosti rytíře a jeho paní, nejdříve I.A a následující hodinu I.B.

Noc s Andersenem, 7. tř.

Závěr školního roku bývá spojen se školními výlety, exkurzemi, sportovními kláními i zážitkovými akcemi.

Přírodovědná soutěž Od podzimu do jara

V letošním ročníku celoškolní soutěže proběhlo celkem 9 kol zaměřených vždy na určité téma (stromy, houby, ryby, ptáci, lesní zvěř, jaro se probouzí – obojživelníci, jarní rostliny, včely, ekosystémy a organizmy), kterých se zúčastnilo 34 dětí ve dvou kategoriích: 2. – 4. třída a 5. – 8. třída.

Hodina Hv v truhlárně

Že se v Jesenici nachází rodinné Truhlářství pana Martina Louženského, jistě nikoho nepřekvapí. Že však v prostorách bývalé továrny zbudoval muzeum Jesenická továrna, to už ví méně lidí.