Přehled článků

O knihách Pavla Čecha, 3. A

V průběhu měsíce června navštívili všichni žáci naší školy podnětnou výstavu ve Vlastivědném muzeu Jesenice. Nikdo z nás asi nečekal, jaký je před námi zajímavý program.

Dějepisná exkurze - Památník Lidice

V České republice je jen málo lidí, kteří nikdy neslyšeli o Lidicích a jejich tragickém osudu v době 2. světové války.

Úspěch deváťáků u přijímacích zkoušek

Stejně jako v minulých letech absolvovali žáci 9. třídy přijímací zkoušky na střední školy.

Spaní ve ŠD

Školní družina zabezpečuje dětem náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo před odchodem na jiné zájmové aktivity. Zahrnuje to zájmovou činnost, odpočinek i rekreaci. A když se k tomu přidá i trochu dobrodružství, to je teprve něco!

Farmapark U Toma, 3. A a 3. B

Přestože bylo květnové počasí zatím spíše aprílové, ve čtvrtek 23. května nám opravdu přálo. Třídy 3. A + 3. B tak mohly v rámci projektu RP vyrazit autobusem na exkurzi do Ledcí u Plzně, kde se nachází Farmapark u Toma.

Mauthausen, 8. a 9. tř.

Ve dnech 23. - 24. května 2024 proběhla dějepisná exkurze našich žáků, která byla určena pro osmáky a deváťáky. Tentokrát měla dva cíle: seznámení s pamětihodnostmi Českého Krumlova a s historií a fungováním koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku. Tento výlet za poznáním byl dalším v pořadí návštěv bývalých koncentračních táborů (v loňském roce jsme navštívili KT Flossenbürg v Německu).

ZOO Plzeň, 4.A a 4. B

Ve středu 15. 5. jsme se vypravili autobusem do Zoo Plzeň. Cestou nás doprovázelo sluníčko, a tak se každý těšil na krásně strávený den.

Botanická zahrada Praha, 6. a 7. tř.

Jak stojí na webové stránce https://www.botanicka.cz, „Pražská botanická zahrada na malebné stráni v Troji je místem pro celou rodinu. Venkovní areál nabízí prostor pro odpočinek, poznání i zábavu…“ A právě za poznáním i zábavou se sem ve středu 15. května vypravily 6. a 7. třída ZŠ a MŠ Jesenice.

Vlašim, 5. tř.

Od pondělí 13. 5. do středy 15. 5. se žáci páté třídy zúčastnili výukového programu v Podblanickém ekocentru Českého svazu ochránců přírody Vlašim s názvem „Osadníci – pole, louka, voda, les“. Podrobnosti přináší článek, který pan učitel Pecka sestavil z příspěvků níže jmenovaných žáků.

Den matek ve ŠD

V úterý 7. 5. jsme si do školní družiny pozvali p. uč. Řehořovou, která si pro nás připravila výrobek /šperk/ ke Dni matek.