Indiánská stezka

25. 06. 2024

Tato akce má již svou tradici a všichni se na ni každoročně těší – jak samotní účastníci, tak i pořadatelé.

Organizaci, jako vždy, zajišťovali žáci deváté a osmé třídy. Většina připravovala soutěžní stanoviště, a to buď formou otázek, nebo kontrolou dovednosti. Deset žáků z 8. a 7. třídy pomáhalo dětem z 1. a 2. třídy vypořádat se se soutěžními úkoly a s orientací v terénu. Zde přinášíme výsledky:

  • Stezky se zúčastnilo 33 soutěžních družstev
  • Délka trasy činila asi 4 km a zahrnovala i zajímavé převýšení
  • Počet dětí v týmu: 2 – 5
  • 30 organizátorů z 8. a 9. třídy působilona 17 stanovištích
  • 10 osmáků a sedmáků doprovázelo na trase soutěžící družstva z 1. a 2. třídy
  • Nejrychlejšího běžeckého času 0:42 min dosáhlo družstvo „BYLO NÁS PĚT“ (Patrik, Tomáš, Lukáš, Marek)
  • Nejméně trestných minut nasbírali „LVI“ (František, Roman, Filip – 16 min) a „PANDY“ (14 min)
  • Nejvíce trestných minut nasbírali „BUDULÍNCI“ (57 min)
  • Nejlepšího výsledného času dosáhli: „LVI“ za starší (1 : 07,00 h), „SUPER SPARTA“ za mladší (1 : 14,00 h)
  • Procházkové tempo zvolili BUDULÍNCI (2 : 20,00 h)

Ještě jednou děkuji všem pomocníkům, učitelům i soutěžícím za bezproblémový průběh a také městu Jesenice a zaměstnancům kempu za poskytnutí zázemí. A za rok zase na shledanou!

Za organizátory Mgr. Vlastimila Knappová