Digitální škola

31. 08. 2020

V rámci projektu Digitální škola (projekt podaný v rámci 5. výzvy MAS Rakovnicko – Program rozvoje venkova) jsme pořídili do 5. tř. interaktivní tabuli s příslušenstvím a pro učitele šest notebooků. Celkové náklady byly 350 512 Kč. Dotace je 280 412 Kč a zbylou částku hradí škola ze svého rozpočtu.