Doučování žáků školy

31. 12. 2021

Od 1. 9. 2021 jsme realizovali řadu aktivit v rámci Národního plánu doučování. Zájemcům z řad žáků naší školy nabízeli učitelé individuální doučování, dále pak doučování v menších skupinách.

Doučování žáků však se závěrem roku 2021 neskončilo. Dopady nemožnosti prezenční výuky během pandemie covid-19 v letech 2020 a 2021 budeme kompenzovat i v dalším období, t.j. ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 a ve školním roce 2022/2023.

Na doučování je poskytována finanční podpora EU v rámci Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.