Podpora rovných příležitostí 2023 - 2025

01. 09. 2023

Od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025 realizujeme projekt Podpora rovných příležitostí 2023 – 2025. Jedná se o implementaci reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy. Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+.

V rámci personální podpory je zapojen asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním a na jeden den v týdnu sháníme školního psychologa.

V rámci přímé podpory žáků realizujeme doučování, třídnické hodiny, vzdělávací akce pro žáky zdarma a zážitkové vzdělávací programy pro žáky zdarma (exkurze, výlety, adaptační kurzy).

Celkové náklady projektu jsou 2 687 000 Kč.