Šablony 2017 - 2019

28. 06. 2019

Projekt byl zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Realizace projektu byla od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019. Náklady na realizaci byly 941 629 Kč.

Mateřská škola

V rámci projektu pomáhala 14 měsíců s péčí o dvouleté děti chůva.

Proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeden pedagog absolvoval 40 hodinový vzdělávací program zaměřený na osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů, jeden pedagog absolvoval 16 hodinový vzdělávací program zaměřený na matematickou pregramotnost, jeden pedagog absolvoval 24 hodinový vzdělávací program zaměřený na specifiky práce s dvouletými dětmi v MŠ a jeden pedagog absolvoval 60 hodinový vzdělávací program zaměřený na prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.

Ve školním roce 2018/2019 se v MŠ konalo šest odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči: Vady řeči a jejich možná náprava – Mgr. Lucie Kolská; Budeme mít školáka – Mgr. Jana Doležalová; Odměny a tresty ve výchově a vzdělávání – PhDr. Václav Mertin; Školní zralost a připravenost dětí na školní docházku, deti s ADHD – Mgr. M. Patolánová a Mgr. R. Nikolau; Hranice a meze ve výchově – PhDr. Václav Mertin; Děti a emoce – Mgr. Sylvia Jančiová.

Základní škola

Ve školním roce 2017/2018 pomáhal v páté třídě a ve školním roce 2018/2019 v první třídě žákům ohroženým školním neúspěchem školní asistent.

Proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků. Čtyři pedagogové absolvovali 16 hodinový vzdělávací program zaměřený na matematickou gramotnost, jeden pedagog absolvoval 32 hodinový program zaměřený na inkluzi, jeden pedagog absolvoval 56 hodinový vzdělávací program zaměřený na konverzaci v německém jazyce a pedagogický sbor absolvoval 8 hodinový vzdělávací program zaměřený na inkluzi.

Za účelem prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků v rámci čtenářské gramotnosti vzájemně spolupracovali tři pedagogové. Probíhalo plánování, hospitace a reflexe hospitovaných hodin.

Extrakurikulární rozvojové aktivity spočívaly v realizaci čtenářského klubu a v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Ve škoním roce 2018/2019 jsme realizovali šest odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči: Trestní odpovědnost dětí a mládeže, průběh trestního řízení – René Černý; Vadné držení těla a plochonoží u dětí - Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.; Kompetence pro budoucnost – Ilona Urbanová; Bezpečně v kyberprostoru – riziková komunikace a ochrana před jejím působením – Mgr. Petr Koníř; Podpora dítěte při vzdělávání – spolupráce rodiny se školou a Problémy s chováním – PhDr. Václav Mertin.

Mgr. Petr Koníř