Škola pro všechny

04. 08. 2022

Realizace projektu: 1. 7. 2021 - 31. 8. 2022.

Náklady na realizaci: 996 109 Kč.

V rámci projektu Škola pro všechny (projekt podaný v rámci 6. výzvy MAS Rakovnicko – Program rozvoje venkova) byla pořízena interaktivní tabule s pojezdem a doplněna křídly, dataprojektorem a ozvučením do kmenové učebny (5. tř.). Náklady 148 714 Kč.

Dále byl pořízen nábytek do kmenových učeben (2.B, 5. a 6. tř. - ve školním roce 2021/2022). Byl pořízen tento nábytek: 45 ks žákovských lavic a 90 ks žákovských židlí do třech kmenových tříd, 6 ks uzamykatelných skříní; 2 ks pracovního stolu pro pedagoga s otočnou židlí; 2 ks počítačového stolku a 2 ks skříní. Náklady činily 349 470 Kč.

V létě 2022 byly provedeny stavební práce v kmenové učebně budoucí 7. tř. V rámci stavebních úprav byla vyměněna stávající nevyhovující elektroinstalace včetně svítidel a ostatních koncových prvků. Následně byly provedeny opravy omítek stěn a stropů a nové malby a nátěry. Vyměnily se vstupní dveře včetně ocelové zárubně a 3 ks okenního vnitřního parapetu. Původní umyvadlo se nahradilo novým včetně baterie. Byly vyměněny vodovodní a kanalizačních rozvody v učebně. Okolo umyvadla byl proveden nový keramický obklad. Do výklenku v nosné středové zdi se osadila vestavěná skříň. Byla provedena výměna PVC podlahové krytiny včetně vyrovnání podkladu. Náklady činily 497 925 Kč.