Projekt Člověk a jeho svět

01. 09. 2013

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Tento projekt je zaměřen na žáky 3. – 5. třídy, probíhá od listopadu 2013 do prosince 2014 a je na něj určena částka 1 495 770 Kč.

V rámci projektu budou naplněny tyto klíčové aktivity:

Tvorba interaktivních výukových materiálů a jejich implementace do výuky

Tato aktivita bude zaměřena na vytvoření e-learningových kurzů a testů pro žáky školy. Dále bude pořízena sada interaktivních učebnic. Tyto interaktivní a e-learningové materiály budou poté použity ve výuce.

Prostředkem k docílení této aktivity bude pořízení potřebné a související techniky a ICT technologií:

  • e-learningového prostředí pro tvorbu, archivaci a využívání e-learningových materiálů
  • interaktivní tabule s příslušenstvím
  • 20 netbooků pro interaktivní výuku
  • čtyř interaktivních učebnic

Součástí aktivity bude rovněž inovace ŠVP, kam budou zavedeny nové postupy výuky předmětu Člověk a jeho svět formou e-learningu.

Výstupem této klíčové aktivity budou vytvořené elektronické výukové materiály určené pro doplnění klasických učebnic při výuce. Konkrétně půjde o e-learningové výukové materiály pro předmět Člověk a jeho svět, které budou umístěny v datovém skladu nového e-learningového prostředí. Celkem bude vytvořeno 18 e-learningových materiálů.

Školení učitelů

Školení žáků

Exkurze u zaměstnavatelů se zaměřením na technické obory a řemesla

Tato klíčová aktivita bude zaměřena zejména na zvýšení zájmu žáků o technické obory a řemesla.

V průběhu klíčové aktivity proběhne řada exkurzí do provozů potenciálních zaměstnavatelů v oblasti techniky a řemesel a tím bude posílena motivace žáků ke vzdělávání se v technických oborech.

V roce 2014 proběhly exkurze:

Další částí aktivity budou projektové dny se zaměřením na přírodovědné aktivity: