Cesta do školy

01. 10. 2019

Realizace projektu: 1. 2. 2020 - 31. 12. 2020. Náklady na realizaci: 3 081 586 Kč.

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání žáků I. i II. stupně. V rámci projektu budou modernizovány školní dílny a školní kuchyňka. Modernizace bude provedena za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v odpovídající klíčové kompetenci technické a řemeslné obory. Pořízením vybavení učebními pomůckami dojde k rozvoji žáků v klíčových kompetencí v: přírodních vědách a komunikaci v cizím jazyku.

V rámci projektu Cesta do školy se vybaví nábytkem druhá místnost školních dílen a školní kuchyňka, ve které se vytvoří čtyři pracoviště. 3D interaktivními počítačovými modely se vybaví přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie. Závěsné názorné tabule pořídíme do výuky anglického jazyka, matematiky a předmětu člověk a jeho svět. Pořídíme další pomůcky do fyziky a přírodopisu.

Realizace

Ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 v rámci projektu  Cesta do školy rekonstruovala firma DROPS GROUP, a. s., které děkuji za bezproblémové, vstřícné a konstruktivní jednání, školní dílny včetně školní kuchyňky. Rekonstrukce se týkala nových rozvodů elektřiny, školního rozhlasu a zvonění, vody, odpadu, nových podlah, vyměnily se zárubně, dveře, umyvadla, parapety, opravily se omítky.

Celkem se prostavělo 1 564 341 Kč vč. DPH a dotace činila 1 486 124 Kč. Zbylou částku hradilo město ze svého rozpočtu. Administraci projektů zajišťují společnými silami pan starosta Ing. Jan Polák a ředitel školy Mgr. Petr Koníř.

V rámci projektu Cesta do školy se ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vybavila nábytkem druhá místnost školních dílen, sklady, chodba a školní kuchyňka, ve které se vytvořila čtyři pracoviště. Cena nábytku byla 546 384 Kč vč. DPH. Dotace činila 519 065 Kč.

Pořídili jsme aplikaci Corinth 3D, která obsahuje 3D interaktivní modely do přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie. Do fyziky jsme zakoupili aplikaci Vividbooks, která nadchne žáky pro vědu díky zábavným animacím a rozšířené realitě. Pořídili jsme závěsné názorné tabule do výuky anglického jazyka, matematiky a předmětu člověk a jeho svět a další výukové pomůcky do fyziky a přírodopisu. Cena pomůcek byla 533 125 Kč vč. DPH. Dotace činila 506 468 Kč.

V prosinci 2020 jsme v rámci druhé etapy projektu Cesta do školy pořídili 32 ks náhlavních setů pro virtuální realitu.

Mgr. Petr Koníř

pořízené vybavení - nábytek

pořízené vybavení - pomůcky

pořízené vybavení - brýle pro virtuální realitu