Zahrada jaro 2013

15. 05. 2013

V rámci projektu „Z lavic do přírody aneb Školní zahrada plná života, poznávání a prožívání" pokračujeme pod vedením paní učitelky Mgr. Vlastimily Knappové v úpravách zahrady a výsadbě nových stromů a keřů. Většina žáků se do tohoto procesu zapojila aktivně.

Práce budou pokračovat i v létě a vše bude směřovat k tomu, abychom mohli na podzim opět na naší zahradě přivítat veřejnost na dni otevřených dveří. Při této příležitosti plánujeme na zahradě různé soutěže, výtvarné dílny, výstavu hub včetně poradenství ve spolupráci s panem Ing. Vladimírem Bazikou a výstavu ovoce i se soutěží o nejkrásnější jablko.

Mgr. D. Vopatová

8. 10. 2013 Den otevřených dveří na školní zahradě

květen 2013