Technické činnosti (výzva 57)

31. 12. 2015

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg 

Realizace projektu byla od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015. Celkové náklady: 204 112 Kč.

Na základě plánu rozvoje technických dovedností žáků byla vybavena školní dílna nástroji a materiálem v hodnotě 157 390 Kč.

15 žáků druhého stupně ZŠ vytvořilo pod vedením učitele hlavolam. Bylo vytvořeno 15 portfolií, které obsahují pracovní listy s nákresem výrobku, postupem práce, fotodokumentaci, sebehodnocení žáka a hodnocení učitele.

Na závěr projektu byl vyhodnocen plán rozvoje technických dovedností.

Výroba hlavolamu