Environmentální vzdělávání

V roce 2008 získala škola dotaci od MŠMT v rámci "Podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách." Díky získané finanční částce pokračovala rekonstrukce zahrady, okolí školy i učebny přírodopisu.

1235

Školní zahrada

Školní rok 2013/2014

Archiv

Školní rok 2008/2009

Školní rok 2009/2010

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2012/2013