Novinky

Pomůcky na školní rok 2020/2021

2020 27. 6.
Škola kupuje učebnice a všechny pracovní sešity. Ostatní pomůcky, které budou žáci potřebovat jsou zde.

Vysvědčení + focení

2020 21. 6.
23. 6. si mohou přijít všichni žáci pro vysvědčení. Žáci 9. tř. přijdou v 9 hodin (předání vysvědčení na nádvoří školy), ostatní v 8 hodin. Zároveň proběhne focení tříd. Žáky si  vyzvedne třídní učitel/ka. Do budovy školy mohou vstoupit pouze žáci s pedagogem. Každý žák musí doložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Pokud již čestné prohlášení předkládal (např. při konzultačních hodinách), není nutné ho nosit znovu. Čestné prohlášení je zde. V případě, že Vám navrhovaný termín nevyhovuje, kontaktujte třídního učitele a domluvte si individuální předání.

Jeseníček

2020 12. 6.

17. číslo Jeseníčku ve školním roce 2019/2020 je ke stažení zde.

Přírodovědná soutěž Od podzimu do jara

2020 7. 6.
Je pro vás připraveno 8. kolo a 9. kolo přírodovědné soutěže. V. Knappová.

II. stupeň

2020 7. 6.

Vážení rodiče,

žáci II. stupně se od 8. 6. 2020 mohou po domluvě s konkrétním učitelem účastnit konzultací ve škole. Skupinově mohou přijít žáci II. stupně podle následujícího plánu.

Úterý 9. a 16. 6.  –  žáci 8. třídy; středa 10. a 17. 6. – žáci 6. třídy; čtvrtek 11. a 18. 6. – žáci 7. třídy. Z 9. třídy se nikdo nepřihlásil.

Začátek vzdělávacích aktivit bude v 8 hodin a konec v 11.40. Provoz školy a hygienická opatření.

Během aktivit proběhne třídnická hodina a poté skupinové konzultace v matematice, českém jazyku, anglickém jazyku a individuálně v dalších předmětech v souvislosti s hodnocením.

Žáci mají nárok na oběd. Je potřeba si ho ale nejpozději do 8. hodiny přihlásit.

Podmínkou účasti žáka ve výuce je vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které bude odevzdáno před vstupem do školy (viz příloha).

I. stupeň

2020 28. 5.
Od 28. 5. je možné dodatečně přihlásit děti prvního stupně a přípravné třídy k výuce ve škole. Při příchodu do školy je potřeba vyplnit čestné prohlášení. V případě Vašeho zájmu kontaktujte třídní učitele.

Výuka ve škole

2020 25. 5.

Od 25. 5. 2020 bude ve škole 29 žáků z prvního stupně. Vzledem k malému počtu žáků jsou rozděleni do čtyř skupin. První skupina: přípravná třída a děti, které půjdou odpoledne do družiny (p. uč. Schwambergerová, p. uč. Janíčková/p. uč. Vodrážková), 1. + 4. tř. (bude se střídat p. uč. Řehořová a p. uč. Mrázová ), 2. + 3. tř. (bude se střídat p. uč. Petrová a p. uč. Doležalová) a 5. tř. (p. uč. Modrý).

Děti přítomné ve škole mají nárok na oběd.