Novinky

Informace

2020 9. 9.
Od 10. 9. 2020 je v budově školy povinné nošení roušek. Jedná se o společné prostory a jídelnu. Doporučujeme, aby žáci měli v igelitovém pytlíku také náhradní roušku.

Výsledky voleb do školské rady

2020 4. 9.
1. Jana Kondelíková 12 hlasů; 2. Dagmar Siváková 10 hlasů; 3. Klára Valchářová 1 hlas

Informace k provozu školy

2020 31. 8.
naleznete zde

Organizace prvního týdne školy

2020 31. 8.
V úterý 1.9.2020 se od 8:00 do 8:45 hodin uskuteční zahájení školního roku 2020/2021 v kmenových třídách pro 1. - 9. ročník.

Rodiče žáků prvních tříd mohou přijít s prvňáčky až do třídy. Po přivítání bude následovat informativní schůzka s třídním učitelem.

Rodiče ostatních žáků zůstanou na nádvoří. Do budovy mohou vstoupit pouze za účelem přihlášení dětí do družiny.

Ve středu 2. 9. bude mít první třída dvě vyučovací hodiny. Ostatní třídy budou mít čtyři vyučovací hodiny s třídním učitelem. Proběhne předání učebnic, pracovních sešitů, seznámení se školním řádem a nastavení třídních pravidel.

Od středy je školní družina pro přihlášené děti od 6.30 do 16.00.

Od 3. 9. se učí podle rozvrhu.

3. 9. jsou pro 2. - 9. tř. od 15.30 do 17.00 třídní schůzky. Pro větší bezpečnost je vyžadován vstup do budovy s rouškou. Děkujieme za pochopení.

Volba člena školské rady naší školy

2020 26. 8.

Vážení rodiče,

Dne 3. 9. 2020 se koná volba člena školské rady naší školy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Podrobnosti naleznete zde.

Ekologicko-sportovní kurz

2020 10. 8.

Vážení rodiče,
i v nadcházejícím školním roce počítáme pro žáky 6. tř. s Ekologicko-sportovním kurzem.
Máme zarezervovaný termín od 7. 9. do 11. 9. 2020 v rekreačním středisku Pohoda na Zvíkovci. Cena 1 350 Kč (ubytování, celodenní strava, doprava, lodě, vstupné na Krakovec a do muzea ve Skryjích). Bližší informace vám poskytneme po 24. 8. 2020, čekáme na vyjádření Ministerstva školství k podzimním vícedenním akcím. Vedoucí kurzu V. Knappová.