Zájmové kroužky ve školním roce 2023/2024

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Pondělí

 • Pedagogická intervence: p. Konířová 7:00 7:45

Čtvrtek

 • Reedukace specifických poruch učení: p. Doležalová 13:00 13:45

Pátek

 • Reedukace specifických poruch učení: p. Doležalová 12:40 13:25

Doučování „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Pondělí

 • 2.: p. Peterová 7:00 7:45
 • 3.A: p. Fridrichová 13:00 13:45
 • 3.B: p. Pecková 13:00 13:45
 • 4.A: p. Mrázová 7:00 4:45
 • 9. M: p. Tomková 7:00 7:45

Úterý

 • 3.A: p. Fridrichová 13:00 13:45
 • 4.A: p. Mrázová 7:00 7:45
 • 4.B: p. Valchářová 13:00 13:45
 • 5.: p. Pecka 7:00 7:45
 • 7. M: p. Tomková 7:00 7:45

Středa

 • 4.B tř.: p. Kvapilová 13:00 13:45
 • 8. M: p. Vyletová 7:00 7:45

Čtvrtek

 • 4.A: p. Mrázová 7:00 7:45

Pátek

 • Čj: p. Konířová 7:00 7:45
 • 9. Čj: p. Hrůzová 7:00 7:45