Obědy do škol zdarma

26. 08. 2023

Podpořeni budou zákonní zástupci dítěte, kteří jsou příjemci dávky pomoci v hmotné nouzi. Informační leták