Obědy do škol zdarma

24. 09. 2023

Podpořeni budou zákonní zástupci dítěte, kteří jsou příjemci dávky pomoci v hmotné nouzi. Informační leták