5. třída

soubory ve formátu .notebook si po stažení do počítače otevřete ve webovém prohlížeči //express.smarttech.com/

slovní zásoba mluvnice
Exotická zvířata Řadové číslovky
Určování času  
Čísla 0 - 1000  
Stát, národnost a mateřský jazyk