6. třída

soubory ve formátu .notebook si po stažení do počítače otevřete ve webovém prohlížeči //express.smarttech.com/

procvičování výpisky
Dějiny se odehrávají v prostoru a čase Úvod do vyučování dějepisu
Práce našich předků Úvod do pravěku
Pravěk Vývojové typy člověka
Nejstarší starověké státy Doba kamenná
Starověký Egypt Doba bronzová
Starověká Indie a Čína Doba železná
Starověké Řecko - báje Doba Germánů
Starověké Řecko - nejstarší období Stěhování národů
Řecko-perské války Pravěk českých zemí, význam pravěku
Starověké Řecko - shrnutí Úvod do starověku
Starověký Řím - Gaius Julius Caesar Mezopotámie - přír. podmínky, zemědělství, obchod
Starověký Řím - Spartakovo povstání Život v Mezopotámii
  Mezopotámie - nejstarší období
  Asýrie a Babylonie
  Mezopotámie - kultura a vzdělanost
  Egypt - přír. podmínky, zemědělství, řemeslo
  Život v Egyptě
  Egypt - vývoj státu
 

Egypt - kultura a vzdělanost

  Indie - přír. podmínky, zemědělství, státní útvary
  Indie - kultura a vzdělanost
  Čína - přír. podmínky, zemědělství, řemeslo, obchod
  Čína - vývoj státu
  Čína - kultura a vzdělanost
  Jiné starověké státy
  Antika, Řecko - přír. podmínky, zemědělství, obchod
  Řecko - minojská Kréta
  Život v Řecku
  Řecko - mykénské období
  Řecko - homérské období
  Řecko - archaické období
  Řecko - Sparta, Athény
  Řecko - perské války
  Řecko - Athény za Perikla
  Řecko - peloponéská válka
  Řecko - nadvláda Makedonie
  Řecko - kultura a vzdělanost
  Řím - přír. podmínky, zemědělství, obchod
  Řím - počátky
  Život v Římě
  Řím - doba královská
  Raná římská republika
  Řím - punské války
  Řím - krize a zánik republiky
 

Řím za principátu

  Řím - pozdní říše římská
  Řím - kultura, umění a vědy