Nástěnka pro žáky

Krajské kolo ol. z ČJ

07.04.2021

8. místo: Jitka Chalupová (9.) - 30 s.

Matematický klokan

19.03.2021

Výsledky v rámci České republiky

kategorie Cvrček (20 350 s.)

1. místo: Miluše Staňková (3. tř.)

Se stejným počtem bodů bylo na prvním místě dalších 453 soutěžících.

Matematický klokan

19.03.2021

Výsledky v rámci okresu

kategorie Cvrček (59 s.): 1. místo: Miluše Staňková (3. tř.), 2. místo: František Pecka (2. tř.), 3.místo: Nela Lazarová (3. tř.)

Okresní kolo olympiády v Čj

26.01.2021

2. místo: Jitka Chalupová (9. tř.)

Okresní kolo Dějepisné olympiády

19.01.2021

2. místo: Jitka Chalupová (9. tř.)

Soutěž O nejaktivnějšího sportovce 2019-2020

04.09.2020

Biologická olympiáda

20.08.2020

V červnu proběhlo formou online testu celonárodní kolo Biologické olympiády.
Michaela Burstová (5. tř.) dosáhla velmi pěkného umístění – 58. místo z 578 účastníků.

Finále regionální přírodovědné soutěže Příroda, ve které žijeme

16.12.2019
3. místo – Michaela Burstová, Michaela Narovcová, Jan Černohlávek,
Vlastimil Sojka a Emilie Casasová (5. tř.)

Okresní kolo přír. sout. Vánoční kapr

10.12.2019

II. kategorie (6. – 7. tř., 30 s.)
2. místo: Vojtěch Kouřil (7. tř.)

Soutěž Vánoční aranžování

10.12.2019

2. místo – K. Prasková, B. Koudelová, M. Laubrová (9. tř.)

V kategorii jednotlivců se na druhém místě umístila Klára Prasková (9. tř.)