Informace rodičům

12. 03. 2020

Po dobu mimořádného opatření bude žákům od 5. tř. zadávána domácí práce do „Bakalářů". Žákům 1. – 4. tř. byly rozdány pracovní listy dne 10. 3. 2020. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách školy.