Organizace prvního týdne školy

31. 08. 2020
V úterý 1.9.2020 se od 8:00 do 8:45 hodin uskuteční zahájení školního roku 2020/2021 v kmenových třídách pro 1. - 9. ročník.

Rodiče žáků prvních tříd mohou přijít s prvňáčky až do třídy. Po přivítání bude následovat informativní schůzka s třídním učitelem.

Rodiče ostatních žáků zůstanou na nádvoří. Do budovy mohou vstoupit pouze za účelem přihlášení dětí do družiny.

Ve středu 2. 9. bude mít první třída dvě vyučovací hodiny. Ostatní třídy budou mít čtyři vyučovací hodiny s třídním učitelem. Proběhne předání učebnic, pracovních sešitů, seznámení se školním řádem a nastavení třídních pravidel.

Od středy je školní družina pro přihlášené děti od 6.30 do 16.00.

Od 3. 9. se učí podle rozvrhu.

3. 9. jsou pro 2. - 9. tř. od 15.30 do 17.00 třídní schůzky. Pro větší bezpečnost je vyžadován vstup do budovy s rouškou. Děkujieme za pochopení.