Obědy

15. 11. 2020
Všichni žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

  • Všichni žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Oběd je nutné přihlásit den předem do osmé hodiny ráno u vedoucí školní kuchyně p. Trpákové - 602 442 758.
  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
  • Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem v jídlonosiči od 11.00 do 11.30.