Personální změny

29. 01. 2021

  • Protože do 4. tř. přibude od 1. 2. 2021 nový žák, bylo nutné podle vyhlášky o základním vzdělávání rozdělit třídu na výuku Aj. Anglický jazyk bude učit p. uč. Mgr. J. Doležalová a p. uč. Ing. J. Pecková.
  • Od 1. 2. 2021 nastoupí p. uč. Mgr. Nikola Tomková, která převezme část hodin po p. uč. Mgr. K. Kavalerové (M6, Aj6, M8, M9).
  • Od 1. 2. 2021 bude pokračovat ve výce M7 a F7 p. uč. Mgr. Zdeněk Modrý.
  • Od 1. 2. 2021 se žáci 8. tř. v rámci ČaSP začínají zabývat (jako každý rok) volbou povolání. Proto je bude mít na ČaSP výchovný poradce Mgr. M. Peterová, kterou v 9. tř. na ČaSP vystřídá p. uč. Mgr. Zdeněk Modrý.